Bernardus Uleyn

Personalia

Naam:Bernardus Uleyn
Doopnaam:Bernardus
Woonplaats:Staden
Beroep:Werkman
Geboren:18 april 1798 (Staden)
Overleden:10 mei 1865 (Gent)
Begraafplaats:Staden
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Huwelijksakte 1828/28 Overlijdensakte overgeschreven in Staden 1865/312 Stierf in de gevangenis in Gent. Was veroordeeld voor levenslange dwangarbeid. zie meer hieronder; Spectaculaire boevenontsnapping te Bloemendale in 1847 Voor het Hof van assisen van West-Vlaanderen op de zitting van 12 en 13 maart 1846 wer­den de boeven Bernardus Ulain 51 jaar, boomsnoeier en schouwvager uit Staden en Augus­tinus Vervisch 38 jaar en sluykhandelaar uit Wytschaete veroordeeld tot de straffe des doods die echter werd omgezet in eeuwigdurende dwangarbeid. Op 10 juni 1847 wer­den de twee galeyboeven van Gent naar Brugge gebracht in een celvoertuig van de Belgi­sche Spoorwegen om te getuigen in een andere zaak. Zy hebben den bril van het gemak dat zich in de cellen bevond opengebroken, terwijl het konvooy te Bloemen­dale stil­hield, zich al onder laten zinken, en zijn zonder van iemand gezien te wor­den het veld inge­lopen. Ze werden gezien in hun woonplaats Staden maar ook in de aan­palende gemeenten zat de schrik er diep in. Een heel detachement gendarmery heeft geheel de gemeente Staden doorkruist zonder die booswichten ergens te ontdekken. Een maand later heeft den brigadier Brikx van Dixmuide, verkleed als een deserteur van de lanciers, hen met een list uit het Vry-bos te Houthulst gelokt naer een kroegske in Westrozebeke en hun zoveel jenever laten drinken als zy wilden. Bedronken zynde was het gemakkelyk om hun te binden en naer Dixmuide te leyden. Brigadier Brikx werd 21 juli 1847 na het Te Deum in de Cathedrale Kerk tot ridder van zijn orde en met een erekruis benoemd door onze koning Leopold I.[i] Galeyboef Bernardus Ulain overleed in 1865 in de Gentse gevangenis Coupure [ii] en zal daar on­ge­twijfeld zijn streekgenoot Franciscus Sioen ontmoet hebben. (Zie blz. 192) [i] GVB van 11 juni 1847, J d B van 12 juni 1847, GVB van 7 juli 1847, en GVB van 21 juli 1847