Betekenis

Verklaring naam Vandenbulcke

Bulcke,(van den),van den Bulck(e), Van(den)Bulck,van den Bulcke,de Bulcke,Van den Bulte(n),van den Beulck(e),(van den Bilcke, Beulcke,(van den)Beulque,(van de Beuque,Beulques

PIN Mnl blok?bilc,bulc: omsloten weide,ingesloten land ( Moerman 38)

1502:theerscip vanden Bulcke,Rekkem(DF II,1020)

1398:Zegher van den Buelke;Jan van den Buelke,Rekkem(Debr.1970,76)

1409: Lammin van den Buelke, Kortrijk ( Debr.1958,30)

1637: Antonius van den Bulck,Schelle ( Mar.165)

1617: Barbara vanden Bulcke = 1633 Barbara Bulluck,Bouchout (Sels187)

uit Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk uitgave 1993 van Frans Debrabandere

( aangebracht door Herman Vandenbulcke )

*******************************************************************

Volgens de gezegden van overleden familieleden zou de naam voor komen van aan den Bilck – Bilck is een moerassige weide.

(aangebracht door Donald Vandenbulcke )

We zoeken nog verder